Chapitre 4


 

1 Skud mazal nezmer a nekcem ɣer westeɛfu i ɣ-yewɛed Sidi Ṛebbi, ilaq a naggad ur aɣ-ițfat ara lḥal, iwakken yiwen deg-wen ur s-yeqqaṛ ḍelmeɣ, iɛedda lweqt ur zmireɣ ara ad kecmeɣ.

2 Axaṭer lexbaṛ-agi n lxiṛ i ɣ-d ițțubeccṛen, d lexbaṛ-nni i d ițțubeccṛen i lejdud-nneɣ, lameɛna ur stenfɛen ara seg-s axaṭer mi s-slan ur t-qbilen ara.

3 Ma d nukni i t-iqeblen a nekcem ɣer westeɛfu-yagi i ɣef d-yenna Sidi Ṛebbi : Deg wurrif i deg lliɣ, gulleɣ ur kcimen asteɛfu-inu . Sidi Ṛebbi yenna-d akka ɣas akken ifuk lecɣal-is seg wasmi i gexleq ddunit,

4 akken yura di tira iqedsen ɣef wass wis sebɛa : Sidi Ṛebbi yesteɛfa deg wass wis sebɛa seg wayen akk yexdem .

5 Yura daɣen : D lmuḥal ad kecmen ɣer westeɛfu-inu.

6 Imezwura i geslan i lexbaṛ-agi n lxiṛ ur kcimen ara ɣer westeɛfu yagi axaṭer ur t-qbilen ara, meɛna yella wamek ara kecmen wiyaḍ.

7 Aṭas n leqṛun mbeɛd, Sidi Ṛebbi yemmeslay-ed ɣef wass nniḍen iwumi i gsemma « ass-a » mi d-yenna seg yimi n Sidna Dawed : ( am akken yura iwsawen ) Ass-a ma yella teslam i taɣect-is ur sɣaṛayet ara ulawen-nwen.

8 Lemmer nnbi Yacuɛa yessaweḍ lejdud-nneɣ ɣer wemkan n westeɛfu, tili Sidi Ṛebbi ur d-yețmeslay ara ɣef wass nniḍen n westeɛfu.

9 Ar ass-a yeqqim-ed wass n westeɛfu i wegdud n Sidi Ṛebbi.

10 Axaṭer win ara ikecmen deg westeɛfu n Sidi Ṛebbi ad isteɛfu daɣen si lecɣal-is am akken yesteɛfa nețța.

11 A newwet ihi amek ara nekcem ɣer westeɛfu-agi, a nḥader akken ur iɣelli yiwen am wegdud n wat Isṛail iɛuṣan Sidi Ṛebbi deg unezṛuf.

12 Axaṭer awal n Sidi Ṛebbi d awal n tudert yesɛan tazmert, qeṭṭiɛ akteṛ n ujenwi yesɛan snat n leǧwahi qeṭṭiɛen, ikeččem armi d lqaɛ n teṛwiḥt d ṛṛuḥ, armi d ger lemfaṣel d wadif, yețbeggin-ed ixemmimen n wul d wayen yețḥussu wemdan.

13 Ulac ayen yeffren zdat Sidi Ṛebbi deg wayen akk i d-ixleq, kullec iban-ed ɛinani zdat win ara ɣ-iḥasben.

14 Imi d Ɛisa Mmi-s n Ṛebbi i nesɛa d lmuqeddem ameqqran, nețța i gzemren i kullec, i gzegren igenwan ɣer Sidi Ṛebbi, ilaq-aɣ ihi a neḥrez ayen i nețbecciṛ ɣef liman-nneɣ.

15 Axaṭer lmuqeddem ameqqran i nesɛa mačči d win ur nezmir ara a d-yiḥnin fell-aneɣ m’ara ɣ-iwali necceḍ, imi nețța daɣen yețțujeṛṛeb deg wayen yellan, am nukni, meɛna ur yeɣli ara di ddnub.

16 A nețkel ihi, a nqeṛṛeb ɣer Sidi Ṛebbi anda tella ṛṛeḥma iwakken a naf ssmaḥ, a ɣ-iɛiwen di lweqt ilaqen.