Chapitre 3

Sommaire

1 T-tideț mi qqaṛen : « ma yella win yebɣan ad yuɣal d amdebbeṛ di tejmaɛt d ayen yelhan i gețmenni ».

2 Lameɛna amdebbeṛ di tejmaɛt ur ilaq ara ad afen deg-s lɣaci wayen ara s-d-ssukksen, ilaq ad yesɛu yiwet n tmeṭṭut kan, ad yili d win iḥekkmen deg iman-is, d aɛeqli, d win iteddun s ṣṣwab. Ilaq ad yili d win yesṭerḥiben deg wexxam-is, d win izemren ad isselmed awal n Ṛebbi ;

3 ur yețțili ara d asekṛan neɣ d amčaqlal meɛna ad yili d aḥnin d imhenni. Ur ilaq ara ad iḥemmel idrimen ;

4 ilaq daɣen ad yissin amek ara idebbeṛ ɣef wexxam-is, arraw-is ad ilin d wid yețțaɣen awal yerna a t-țqadaṛen.

5 Axaṭer ma yella walebɛaḍ ur yezmir ara ad idebbeṛ ɣef wexxam is, amek ara idebbeṛ di tejmaɛt n Sidi Ṛebbi ?

6 Amdebbeṛ di tejmaɛt ur ilaq ara ad yili d ajdid di liman di Ɛisa Lmasiḥ, m’ulac a t-yekcem zzux, aț-țedṛu yid-es akken tedṛa d Cciṭan.

7 Ilaq ula d wid ur numin ara s Ɛisa Lmasiḥ a d-cehden fell-as s lxiṛ ur țțafen ara deg-s wayen ara s-d ssukksen, iwakken ur iɣelli ara di tecṛektin n Cciṭan.

8 Iqeddacen n tejmaɛt daɣen ilaq ad sɛun leqdeṛ, ad ilin d irgazen iteṭṭfen deg awal-nsen, ad xḍun i tissit n ccṛab akk-d rrbeḥ n lexdeɛ.

9 Ilaq ad ḥerzen s wul yeṣfan lbaḍna n liman i d-yețwakecfen.

10 Ilaq ula d nutni ad țwajeṛben di leqdic-nsen, m’ur ufin ara ayen ara sen-d-ssukksen imiren zemren ad qedcen di tejmaɛt.

11 Ula ț-țiqeddacin n tejmaɛt ilaq ad sɛunt lḥeṛma, ur țmeslayent ara cceṛ ɣef wiyaḍ, ad ilint ț-țiɛeqliyin, ț-țid i ɣef yella lețkal ɣef kullec.

12 Iqeddacen n tejmaɛt ilaq ad sɛun yiwet n tmeṭṭut kan yerna ad ḍebbṛen ɣef yexxamen-nsen d warraw-nsen akken ilaq.

13 Axaṭer wid iqeddcen ɣef tejmaɛt akken ilaq, ad yali leqdeṛ-nsen ad nnernin di liman yerna ad sɛun lețkal d ameqqran di Ɛisa Lmasiḥ.

14 Uriɣ-ak-n meṛṛa annect-agi ɣas akken ssarameɣ a n-aseɣ ɣuṛ-ek,

15 iwakken ma ɛeṭṭleɣ ur n-usiɣ ara aț-țissineḍ amek i glaq aț-țedduḍ deg wexxam n Sidi Ṛebbi i gellan ț-țajmaɛt n Ṛebbi yeddren. Tajmaɛt-agi, ț-țigejdit i ɣef ters tideț.

16 S tideț acḥal meqqṛet lbaḍna n Lmasiḥ yellan d sebba n liman-nneɣ : win akken i d-yusan s ṣṣifa n wemdan, i ɣef d-icehhed Ṛṛuḥ iqedsen, tɛeǧǧbent deg-s lmalayekkat, yețwabecceṛ i leǧnas, umnen yis di ddunit meṛṛa, yețwarfed s tmanegt tameqqrant ɣer igenwan.