Intro

Sommaire

1 Nekk Bulus aqeddac n Ɛisa Lmasiḥ s lebɣi n Sidi Ṛebbi, țwaceggɛeɣ ad beccṛeɣ tudert i ɣ-iwɛed Sidi Ṛebbi di Ɛisa Lmasiḥ.

2 A Timuti a mmi eɛzizen : leɛfu, ṛṛeḥma ț-țalwit a k-d-țțunefkent s ɣuṛ Sidi Ṛebbi baba-tneɣ akk-d Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ.

3 Ttḥemmideɣ Sidi Ṛebbi i ɣef qeddceɣ s wul yeṣfan akken qedcen fell-as lejdud-iw, deɛɛuɣ fell-ak am yiḍ am ass ;

4 m’ara d-mmektiɣ imeṭṭawen-ik, țḥiriɣ melmi ara k-ẓreɣ iwakken ad iliɣ di lfeṛḥ.

5 Ttmektayeɣ-ed neyya-nni i tesɛiḍ di liman, akken i ț-tesɛa sețți-k Luiza akk-d yemma-k Anisa ; tḥeqqeqeɣ belli ar ass-a mazal-iț deg wul-ik.

6 Daymi bɣiɣ a k-weṣṣiɣ a d tessakiḍ tikci-nni i k-d-yețțunefken s ɣuṛ Ṛebbi asm’akken i sserseɣ ifassen-iw fell-ak.

7 Axaṭer mačči d Ṛṛuḥ n ukukru i ɣ-d-yefka Sidi Ṛebbi meɛna d Ṛṛuḥ yeččuṛen ț-țazmert d leḥmala akk-d leɛqel.

8 Ihi ur țsetḥi ara aț-țcehdeḍ ɣef Ssid-nneɣ, ur țsetḥi ara daɣen yis-i nekk yellan d ameḥbus ɣef ddemma-s. Meɛna eqbel leɛtab yid-i ɣef ddemma n lexbaṛ n lxiṛ, țkel ɣef tezmert i d-yețțak Sidi Ṛebbi.

9 D nețța i ɣ-isellken, i ɣ-d-issawlen ɣer tudert iqedsen, ayagi mačči ɣef ddemma n lecɣal-nneɣ meɛna d nețța i gebɣan s ṛṛeḥma-ines i ɣ-d yețțunefken s Ɛisa Lmasiḥ uqbel a d-texleq ddunit.

10 Ṛṛeḥma-agi tban-ed tura s tisin n wemsellek-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ, i gɣelben lmut, ibeggen-ed tafat n tudert ur nețfaka s lexbaṛ n lxiṛ.

11 Ɣef ddemma n lexbaṛ-agi n lxiṛ i d-țțucegɛeɣ d ṛṛasul iwakken ad beccṛeɣ, ad slemdeɣ.

12 Daymi i țenɛețțabeɣ tura, meɛna ur ssetḥaɣ ara axaṭer ẓriɣ anwa s wayes umneɣ, yerna țekleɣ fell-as yesɛa tazmert ad yeḥrez ayen akken i ɣef iyi-iwekkel alamma d ass n tuɣalin-is.

13 Ḥrez imeslayen iqedsen i tlemdeḍ s ɣuṛ-i, eddu yis-sen s liman d leḥmala i nesɛa di Ɛisa Lmasiḥ.

14 Ḥrez mliḥ deg ul-ik ayen akken i tlemḍeḍ, s tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen i gzedɣen deg-nneɣ.

15 Teẓriḍ belli wid akk yellan yid-i di tmurt n Asya ǧǧan-iyi weḥd-i, llan gar-asen Figilus d Ḥirmujinus.

16 Ad ibarek Sidi Ṛebbi axxam n gma-tneɣ Unisifur axaṭer daymen yețṣebbiṛ-iyi, ur yessetḥa ara yis-i imi di lḥebs i lliɣ ;

17 lameɛna akken kan i d-yusa ɣer temdint n Ṛuma inuda fell-i armi i yi-yufa.

18 Teẓriḍ acḥal i yi-iɛawen asmi lliɣ di temdint n Ifasus. A d-yessers Ṛebbi fell-as ṛṛeḥma-s deg ass n tuɣalin n Ɛisa Lmasiḥ.