Intro

1 Nekk Bulus yellan d amceggeɛ n Ɛisa Lmasiḥ s lebɣi n Sidi Ṛebbi, uriɣ-ed tabṛaț-agi i watmaten yellan di temdint n Ifasus i gumnen s Ɛisa Lmaṣiḥ.

2 Ṛṛeḥma d lehna a wen-d țțunefkent s ɣuṛ Sidi Ṛebbi baba-tneɣ akk-d Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ.

3 Ad ițțubarek Sidi Ṛebbi, baba-s n Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ, i ɣ-d-ifkan deg igenwan mkul lbaṛakat n Ṛṛuḥ iqedsen, s Ɛisa Lmasiḥ.

4 Yis i ɣ-d-ixtaṛ Sidi Ṛebbi uqbel a d-ixleq ddunit, iwakken a nili zdat-es d izedganen mbla lɛib.

5 Sidi Ṛebbi iḥemmel-aɣ, daymi i geqsed si zik s lebɣi-ines a ɣ-yerr d arraw-is s Ɛisa Lmasiḥ,

6 iwakken a t-neḥmed a t-ncekkeṛ ɣef ṛṛeḥma-s tameqqrant i ɣ-d-ifka s Mmi-s eɛzizen.

7 S lmut n Sidna Ɛisa i ɣ-d-icufeɛ Sidi Ṛebbi, s idammen-is yuzzlen i ɣ-țwaɛfan ddnubat-nneɣ ; s wakka isbeggen-aɣ-d acḥal meqqṛet ṛṛeḥma ines

8 i d-issers fell-aɣ s tugeț yerna ifka-yaɣ-d lefhama ț-țmusni.

9 Sidi Ṛebbi isbeggen-aɣ-ed lebɣi-s yellan d lbaḍna, lemziya-nni i geqsed a ț-ixdem si tazwara s Lmasiḥ,

10 ara yessiweḍ ɣer lekmal-is di lweqt i gextaṛ : ad isdukkel ayen akk yellan ama deg igenwan ama di lqaɛa, seddaw lḥekma n Lmasiḥ.

11 S Ɛisa Lmasiḥ i ɣ-yerra Sidi Ṛebbi d ayla-s, am akken i t-iqsed si tazwara di lebɣi-ines,

12 iwakken nukni yessarmen di Lmasiḥ d imezwura, a neḥmed Sidi Ṛebbi ɣef tmanegt-is.

13 Kunwi daɣen mi teslam s lexbaṛ n lxiṛ i wen-d-yewwin leslak, tumnem s Lmasiḥ ; dɣa Sidi Ṛebbi iḍbeɛ-ikkun s ṭṭabeɛ-ines yellan d Ṛṛuḥ iqedsen i gewɛed a wen-t-id yefk.

14 Ṛṛuḥ iqedsen d aɛeṛbun n lweṛt-nneɣ, alamma yewweḍ ɣer lekmal-is leslak n wid akk yextaṛ Sidi Ṛebbi. A neḥmed ihi Sidi Ṛebbi ɣef tmanegt-agi-ines ( lɛaḍima-s ).

15 Daymi mi sliɣ s liman-nwen yeṛsan di Ɛisa Lmasiḥ d wamek i tḥemmlem wid akk i gextaṛ Sidi Ṛebbi,

16 kull ass țḥemmideɣ rennuɣ Sidi Ṛebbi ɣef ddemma-nwen, țțadreɣ-kkun-id dayem di tẓallit-iw

17 iwakken Sidi Ṛebbi, Illu n Ssid nneɣ Ɛisa Lmasiḥ yellan d bab n tmanegt, a wen-d-yefk s Ṛṛuḥ iqedsen tamusni d lefhama s wayes ara t-tissinem akken ilaq ;

18 a wen-ildi leɛqel iwakken aț țfehmem d acu n usirem i ɣer wen-d issawel, d acu n lbaṛakat timeqqranin i ghegga i wid yumnen yis ;

19 aț-țwalim tazmert-is tameqqrant i ɣ-d-ibeggen i nukni s wid yumnen yis.

20 Tazmert nni i d-ibeggen s Ɛisa Lmasiḥ, mi t-id-yesseḥya si ger lmegtin, yerna yesɣim-it ɣer tama-s tayeffust deg igenwan iwakken ad yeḥkem,

21 sennig igelliden meṛṛa n ddunit, sennig imdebbṛen ț-țnezmarin, sennig tgeldiwin akk-d yismawen meṛṛa yellan mačči kan di lǧil-agi meɛna ula di lǧil i d-iteddun.

22 Sidi Ṛebbi yerra kullec seddaw iḍaṛṛen n Lmasiḥ, yerra-t daɣen d aqeṛṛuy n tejmaɛt n imasiḥiyen

23 yellan d lǧețța n Lmasiḥ ; deg-s i gețțili yerna d nețța i d kullec di ddunit meṛṛa.