Chapitre 5

Sommaire

1 Cbut Sidi Ṛebbi baba-twen imi tellam d arraw-is eɛzizen ;

2 ddut di tudert-nwen s leḥmala am akken i ɣ-iḥemmel Lmasiḥ i gefkan iman-is ɣef ddemma-nneɣ d asfel i Sidi Ṛebbi, am lweɛda yesɛan rriḥa iɛeǧben i Sidi Ṛebbi.

3 Kunwi s imasiḥiyen xḍut i zzna, i wayen ur neṣfi ara, i ṭṭmeɛ ; ayagi meṛṛa ur ilaq ara a d-ițwabdar gar-awen ulamma d abdar ;

4 ur qebbḥet, ur d-qqaṛet imeslayen ur nesɛi lmeɛna, ur stehzayet ara ɣef wiyaḍ, ayagi d ayen n diri ; meɛna d imeslayen ara iḥemden Sidi Ṛebbi i glaqen a d-ffɣen seg imi-nwen ;

5 axaṭer ilaq aț-țeẓrem belli wid izennun neɣ wid ixeddmen ayen ur neṣfi akk-d wid ur nesteqniɛ ara, imi wid ur nesteqniɛ ara cban wid iɛebbden lmeṣnuɛat, widak-agi meṛṛa ur țekkayen ara di tgeldit n Lmasiḥ akk-d Sidi Ṛebbi.

6 Ḥadret ad yili win ara kkun-ikellxen s lehduṛ ur nesɛi lmeɛna ; axaṭer ɣef wayagi i d-ițrusu wurrif n Sidi Ṛebbi ɣef wid i t ițɛuṣun.

7 Ɣuṛ-wat ad yili wayen ara kkun icerken yid-sen.

8 Ț-țideț, zik-nni tellam di ṭṭlam, meɛna tura s tikli nwen deg ubrid n Lmasiḥ, teffɣem ɣer tafat. Ddut ihi di tafat imi tellam d arraw n tafat ;

9 axaṭer tafat tețțawi ɣer wayen yelhan, ɣer lḥeqq akk-d tideț.

10 Meyyzet aț-țfehmem ayen iɛeǧben i Sidi Ṛebbi ;

11 ur țekkayet ara di lecɣal n ṭṭlam ur nesɛi lfayda, meɛna kecfet-ed lecɣal-agi ɣer tafat.

12 S tideț ayen xeddmen imdanen agi s tuffra, d lḥecma a t-id-nebder ;

13 lameɛna m’ara d-nekcef ayen xeddmen, lecɣal-nsen țbanen-d di tafat imi anda tella tafat, kullec yețban di tafat.

14 Axaṭer yura : Ddekwal a kečč yeṭṭsen, ekker-ed si ger lmegtin, imiren a d-tecṛeq fell-ak tafat n Lmasiḥ.+

15 Ihi ḥadret mliḥ tikli-nwen, ur leḥḥut ara am imehbal, meɛna am wid itɛeqlen ;

16 faṛset lweqt axaṭer ussan d ixeddaɛen.

17 Daymi, ur smuhbulet ara, meɛna nadit aț-țissinem lebɣi n Sidi Ṛebbi.

18 Ur sekkṛet ara, axaṭer ssekṛan yessufuɣ i webrid, lameɛna ǧǧet Ṛṛuḥ iqedsen ad iččaṛ ulawen-nwen ;

19 țemseǧhadet wway-gar-awen s isefra n Zabuṛ, cnut ɣef Sidi Ṛebbi, țḥemmidet-eț s wulawen-nwen.

20 Ḥemmdet Sidi Ṛebbi baba-tneɣ ɣef kullec, di mkul lweqt, s yisem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ.

21 Țemqadaṛet wway gar-awen i lmend n Lmasiḥ.

22 A tilawin, ḍuɛemt irgazen-nkunt am akken i glaq aț țḍuɛemt Sidi Ṛebbi !

23 Axaṭer argaz d aqeṛṛuy ɣef tmeṭṭut-is, am akken yella Lmasiḥ d aqeṛṛuy ɣef tejmaɛt n imasiḥiyen ; Lmasiḥ d amsellek n tejmaɛt-agi yellan d lǧețța-s.

24 Am akken i tețḍuɛu tejmaɛt n imasiḥiyen Lmasiḥ, tilawin daɣen ilaq ad ḍuɛent irgazen-nsent di kullec.

25 Ay irgazen, mkul yiwen deg-wen ilaq ad iḥemmel tameṭṭut-is akken iḥemmel Lmasiḥ tajmaɛt n imasiḥiyen yerna isebbel tudert-is fell-as ;

26 s weɣḍas n waman d wawal n Sidi Ṛebbi yerra-ț teṣfa iwakken a ț-iqeddem i Sidi Ṛebbi ;

27 yebɣa a d-tban tejmaɛt-agi n imasiḥiyen zdat-es, teṣfa mbla ccwami, mbla akmac, mbla lɛib, aț-țili ț țimqeddest, ulac deg-s ayen ara s-d-nessukkes.

28 Akken daɣen, irgazen ilaq ad ḥemmlen tilawin-nsen am lǧețțat-nsen. Win iḥemmlen tameṭṭut-is d iman-is i gḥemmel.

29 Ulac win ikeṛhen lǧețța-s, lameɛna ițɛeyyic-iț, ițḥadar-iț am akken i gxeddem Lmasiḥ i tejmaɛt n imasiḥiyen,

30 axaṭer d leɛḍam n lǧețța-s i nella ; am akken yura :

31 daymi argaz ilaq ad yeǧǧ baba-s d yemma-s iwakken ad iɛic ț-țmeṭṭut-is, dɣa di sin yid-sen ad uɣalen d yiwen.

32 Bɣiɣ a wen-d-iniɣ belli ayagi d lbaḍna tameqqrant yeɛnan Lmasiḥ akk-d tejmaɛt n imasiḥiyen.

33 Ihi, mkul yiwen deg-wen ilaq ad iḥemmel tameṭṭut-is am yiman-is, ma ț-țameṭṭut ilaq aț-țqadeṛ argaz-is.