Chapitre 10

 

1 Ay atmaten, ayen i țmenniɣ deg ul-iw, d leslak n wat Isṛail meṛṛa, acḥal i ssutreɣ di Ṛebbi ɣef ddemma-nsen iwakken ad țțuselken.

2 Axaṭer zemreɣ ad cehdeɣ fell-asen belli ẓewṛen, bɣan ad ɛeǧben i Sidi Ṛebbi meɛna txuṣṣ-iten tmusni.

3 Imi ur ḥsiben ara lḥeqq i d yețțasen s ɣuṛ Ṛebbi yerna țnadin ad sbedden lḥeqq-nsen iman-nsen, ur ḍuɛen ara lḥeqq i d-yețțasen s ɣuṛ Ṛebbi ;

4 axaṭer Lmasiḥ, d nețța i ț-țaggara n ccariɛa, i d lḥeqq n wid yumnen meṛṛa.

5 Atah wayen yura Sidna Musa ɣef lḥeqq i d-ițekken si ccariɛa : Amdan ara ixedmen ayen i d-tenna ccariɛa, ad yidir yis.

6 Lameɛna atah wamek ițmeslay lḥeqq i d-ițasen si liman : ur qqaṛ ara deg ul-inek anwa ara yalin ɣer igenni ; amakken Lmasiḥ ur d-iṣubb ara syenna

7 Neɣ anwa ara iṣubben ɣer laxeṛt ? amakken ur d-yeḥyi ara Lmasiḥ si ger lmegtin .

8 Acu i d teqqaṛ ihi ? Awal n tudert atan ɣuṛ-ek, deg imi-k d wul-ik . Awal-agi d awal n liman, d awal i nețbecciṛ.

9 Ma tcehdeḍ s yimi-k belli Sidna Ɛisa d Ssid-ik, ma tumneḍ deg wul-ik belli Sidi Ṛebbi isseḥya-t-id si ger lmegtin, atan aț-țețțuselkeḍ.

10 Axaṭer ma yella tumneḍ seg wul, Sidi Ṛebbi a k-iḥseb d aḥeqqi ; ma tcehdeḍ s yimi-k aț-țețțuselkeḍ.

11 Akken i t-id-nnant tira iqedsen : Kra n win yumnen yis weṛǧin ad inneḥcam.

12 Ihi ulac lxilaf ger wat Isṛail akk-d wid ur nelli ara n wat Isṛail ; imi yiwen n Ṛebbi i gellan, ṭṭfen meṛṛa deg-s, nețța i d-yețțaken mbla ceḥḥa i wid akk ineddhen ɣuṛ-es.

13 Akken yura : Kra win ara yedɛun s yisem-is ad ițțusellek.

14 Amek ara dɛun ɣuṛ-es ma yella ur uminen ara yis ? Amek ara amnen ma yella ur slin ara yis ? Amek daɣen ara slen yis ma ulac win i sen-ihedṛen fell-as ?

15 Amek ara yilin wid ara d-ihedṛen fell-as ma yella ur țțuceggɛen ara ? Akken yura di tira iqedsen : Acḥal yelha m’ara nwali teddun-d ɣuṛ-nneɣ wid ițbecciṛen lexbaṛ n lxiṛ.

16 Lameɛna ur qbilen ara meṛṛa lexbaṛ-agi n lxiṛ. Nnbi Iceɛya yenna daɣen : A Sidi, anwa i gumnen s wayen i nberreḥ ?

17 S wakka liman ițțas-ed seg wayen i nsell yeɛnan awal n Lmasiḥ.

18 Lameɛna ma nenna-d : ahat ur slin ara ? Atah wayen yuran : ?ṣut-nsen inuda ddunit meṛṛa, lehduṛ-nsen wwḍen ɣer ixfawen n ddunit.

19 Nezmer a d-nini : ahat ur ẓrin ara wat Isṛail ? Lameɛna d Musa i d-ixebbṛen d amezwaru s ɣuṛ Sidi Ṛebbi mi d-yenna : A wen-d-ssekkreɣ tismin ɣef win ur nelli ara d agdud ; a kkun-id-yas wurrif ɣef wegdud ur nesɛi lefhama.

20 Nnbi Iceɛya yessaweḍ armi genna : Ufan-iyi wid ur nennuda ara fell-i, sbeggneɣ-d iman-iw i wid ur nqelleb ara ad iyi-ssinen.

21 Meɛna ɣef wat Isṛail yenna : ?elqeɣ ifassen-iw ṭul n wass ɣer wegdud i yi-ixulfen, i yi-iɛuṣan.