Chapitre 5

 

1 Tura imi nuɣal d iḥeqqiyen s liman, ters-ed lehna gar-aɣ d Ṛebbi s Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ.

2 Yis daɣen i nufa abrid s liman ɣer ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi i deg nella tura. Lfeṛḥ-nneɣ, d asirem nesɛa belli a nțekki di lɛaḍima n Sidi Ṛebbi.

3 Ula di lmeḥnat, nețțili di lfeṛḥ axaṭer neẓra lmeḥna tețțawi-d ṣṣbeṛ,

4 ṣṣbeṛ isseǧhad deg ujeṛṛeb, lǧehd deg ujeṛṛeb ițțawi-d asirem.

5 Asirem-agi ulac deg-s lexdeɛ, axaṭer leḥmala n Sidi Ṛebbi teẓẓa deg ulawen-nneɣ s Ṛṛuḥ iqedsen i ɣ-d-yețțunefken ;

6 asm’akken i ɣ-iɣleb ddnub ur s-nezmir ara, Lmasiḥ yemmut ɣef ddemma n imednuben di lweqt ilaqen.

7 Iwɛeṛ i wemdan ad iqbel ad immet ɣef ddemma n uḥeqqi ; ahat ad yili win ara iqeblen ad immet ɣef ddemma n wemdan yelhan ;

8 ma d Lmasiḥ, nețța yemmut fell-aɣ m’akken nella d imednuben ; s wakka i ɣ-d-ibeggen Sidi Ṛebbi leḥmala-ines.

9 Imi nuɣal tura d iḥeqqiyen ɣer Sidi Ṛebbi s idammen n Lmasiḥ yuzzlen fell-aɣ, yis daɣen ara nețțusellek seg urrif n Sidi Ṛebbi.

10 Asm’akken nella d iɛdawen-is, yefka-d Mmi-s iwakken s lmut-is a ɣ-issemṣaleḥ yid-es. Tura imi nemṣalaḥ d Sidi Ṛebbi, a nețțusellek daɣen s tudert n Mmi-s.

11 Mačči d ayagi kan, lameɛna tura lfeṛḥ-nneɣ atan di Sidi Ṛebbi, s Sidna Ɛisa Lmasiḥ i ɣ-issemṣalaḥen yid-es.

12 S wakka ihi, ddnub ikcem-ed ɣer ddunit s yiwen wemdan, amdan agi d Adem ; ddnub-agi yewwi-d lmut, lmut tețțawi akk imdanen, axaṭer imdanen meṛṛa denben.

13 Uqbel a d-yefk Sidi Ṛebbi ccariɛa i Musa, ddnub yella yakan di ddunit ; meɛna imdanen ur țțuḥasben ara s ccariɛa imi urɛad i d-tusi.

14 ?as akka, si zzman n Adem armi d zzman n Sidna Musa lmut teḥkem ula ɣef yemdanen ur nɛuṣa ara Ṛebbi am akken i t-iɛuṣa Adem, nețța yellan d lemtel n win ara d-yasen.

15 Ur nezmir ara a nmettel ddnub n Adem ɣer lemziya d ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi ; Adem iɛuṣa Sidi Ṛebbi yiwet n tikkelt yewwi-d lmut i yemdanen meṛṛa, acḥal ihi meqqṛet ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi i d-yețțunefken i yemdanen s Ɛisa Lmasiḥ.

16 Ṛṛeḥma-agi n Sidi Ṛebbi mačči am ddnub n yiwen wemdan. Axaṭer yiwen n ddnub yewwi-d lḥisab d lɛiqab, ma d ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi, tețțekkes lḥisab d lɛiqab ɣef waṭas n ddnubat.

17 Ma yella lmut teḥkem ɣef yemdanen meṛṛa s ddnub n yiwen wemdan, ihi wid iwumi d-tețțunefk ṛṛeḥma d lḥeqq, ad ḥekmen yerna ad idiren s Ɛisa Lmasiḥ.

18 S wakka, ddnub n yiwen wemdan yesseɣli-d lɛiqab ɣef yemdanen meṛṛa, akken daɣen lḥeqq i gexdem yiwen wemdan, yewwi-d leslak i gessidiren imdanen meṛṛa.

19 Ihi am akken ɛeṣṣu n yiwen wemdan, yerra aṭas n yemdanen d imednuben, akken daɣen ṭṭaɛa n yiwen wemdan terra aṭas n yemdanen d iḥeqqiyen.

20 Ccariɛa tger-ed iman-is iwakken a d-tbeggen acḥal meqqeṛ ddnub, lameɛna anda yekteṛ ddnub, ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi meqqṛet akteṛ.

21 S wakka ddnub yeḥkem s lmut, ma d ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi teḥkem s lḥeqq, tețțawi ɣer tudert n dayem s Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ.