Chapitre 4

1 D acu ara d-nini ihi ɣef Sidna Ibṛahim, jeddi-tneɣ ? Amek i tedṛa yid-es ?

2 Lemmer yețwaḥseb d aḥeqqi s lxiṛ yexdem, tili yesɛa sebba s wayes ara izuxx, meɛna ur yezmir ara ad izuxx zdat Sidi Ṛebbi.

3 Akken yura di tira iqedsen : Sidna Ibṛahim yețkel ɣef Ṛebbi, daymi i gețwaḥseb d aḥeqqi .

4 Axeddam yuklal lexlaṣ-is, lexlaṣ ines ur s-ițwaḥseb ara d lemziya meɛna d lḥeqq-is.

5 Akken daɣen win ur nețkil ara ɣef lxiṛ i gxeddem, meɛna yețkel ɣef Ṛebbi i gețțarran amednub d aḥeqqi, ad yețwaḥseb d aḥeqqi ɣef ddemma n liman-is.

6 Akka i gessefra Sidna Dawed ɣef wemdan i gḥețțeb Sidi Ṛebbi d aḥeqqi mbla ma yemmuqel ɣer lefɛayel-is :

7 D iseɛdiyen wid iwumi țwasemḥent seyyat-nsen, iwumi țwamḥan ddnubat -nsen !

8 D aseɛdi wemdan iwumi ur iḥsib ara Sidi Ṛebbi ddnub-is !

9 Lfeṛḥ-agi, yella i wid iḍehṛen kan neɣ yella daɣen i wid ur neḍhiṛ-ara ? Nenna-d belli : Ṛebbi iḥseb Sidna Ibṛahim d aḥeqqi ɣef ddemma n liman-ines.

10 Melmi ițwaḥseb Sidna Ibṛahim d aḥeqqi, uqbel ad yeḍheṛ neɣ armi geḍheṛ ? Mačči armi geḍheṛ meɛna uqbel !

11 ?ṭhaṛa tusa-yas-ed d țbut, d ccama i d-isbeggnen belli Sidi Ṛebbi yerra-t d aḥeqqi ɣef ddemma n liman-ines uqbel ad yeḍheṛ. S wakka Sidna Ibṛahim yuɣal d jedd n wid akk yumnen, i gețwaḥesben d iḥeqqiyen ɣer Sidi Ṛebbi ɣas ur ḍhiṛen ara.

12 Yella daɣen d jedd n wid akk iḍehṛen, ur nețkil ara ɣef ṭṭhaṛa-nsen kan meɛna tebɛen lateṛ-is, sɛan liman i gesɛa uqbel ad yeḍheṛ.

13 Ayen akk i gewɛed Sidi Ṛebbi d lweṛt di ddunit i Sidna Ibṛahim akk-d dderya n dderya-s, ur s-t-iwɛid ara imi i getbeɛ ccariɛa, meɛna imi i gețkel fell-as. Daymi i t-yeḥseb Sidi Ṛebbi d aḥeqqi.

14 Lemmer d wid ittabaɛen ccariɛa ara iweṛten, iwumi ihi liman, iwumi lweɛd n Sidi Ṛebbi.

15 Axaṭer d ccariɛa i d-ițawin urrif n Ṛebbi, lemmer ulac ccariɛa ur d-tețțili ara tṛuẓi n ccariɛa.

16 Lweɛd i d-yefka Sidi Ṛebbi i Sidna Ibṛahim, yebna ɣef liman iwakken ad yili d lemziya, ad țekkin deg-s dderya n dderya-s mačči d wid kan yessnen ccariɛa lameɛna wid akk yumnen am nețța, yuɣal d jeddi-tneɣ nukni akk s wid yumnen.

17 Am akken yura di Tawṛat n Sidna Musa : Sbeddeɣ-k iwakken aț-țiliḍ d jedd n waṭas n leǧnas. Yuɣal d jeddi-tneɣ zdat Ṛebbi s wayes i gumen, i d-iḥeggun lmegtin, i d-ixelqen ayen ur nelli ara.

18 ?as akken ur d-iqqim usirem, Sidna Ibṛahim yuṛǧa s lețkal d ameqqran armi yuɣal d jedd n waṭas n yegduden akken i s-yenna Sidi Ṛebbi : Akka ara tili dderya n dderya-k.

19 Liman n Sidna Ibṛahim ur yenqis ara ɣas akken qṛib ad issiweḍ meyya iseggasen, iwala iman-is dayen ur yezmir ara ad isɛu dderya, yerna tameṭṭut-is Saṛa teǧǧa-ț dderya.

20 Yețkel ɣef Sidi Ṛebbi, ur t-yekcim ara ccekk ɣef wayen i s-yewɛed. D liman yesɛa i t-isǧehden, s wakka i gețḥemmid Sidi Ṛebbi Bab n tezmert.

21 Yețkel belli Sidi Ṛebbi yezmer a s-d-yefk ayen i s-yewɛed.

22 ?ef wannect-agi i t-yeḥseb Sidi Ṛebbi d aḥeqqi.

23 Mačči fell-as kan i gura di tira iqedsen : Yețwaḥseb d aḥeqqi,

24 lameɛna fell-aɣ ula d nukni, imi numen s win i d-isseḥyan Ɛisa Ssid nneɣ si ger lmegtin.

25 Yețțunefk ad immet ɣef ddemma n ddnubat nneɣ, isseḥya-t-id Sidi Ṛebbi si ger lmegtin iwakken a nuɣal d iḥeqqiyen.